• Maatwerk
  • Stof- én gasexplosies
  • Aantoonbaar resultaat

AtexOnline: E-Learning én Maatwerk. Bel 078-6549502

Waarom maatwerk?

Als werkgever spant u zich in om de arbeidsveiligheid maximaal te borgen. Dat doet u door risico inventarisaties, het ontwikkelen van procedures, u voorziet in de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, enzovoort. Daarnaast zorgt u dat uw mensen worden getraind op het gebied van explosieveiligheid. Het ligt dus voor de hand dat een cursus zo dicht mogelijk moet aansluiten op wat voor u en uw mensen relevant is. AtexOnline biedt daarom een training die volledig is toegespitst op uw organisatie. Als in de cursus een stoffilter wordt behandeld, is dat het stoffilter bij u op de eerste verdieping. Of de wijze waarop bij tanks wordt gelost zoals die bij u plaats vindt. Om hier een compleet beeld van te krijgen, gaan wij daarom eerst met u in gesprek. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn:

  • Wat zijn de belangrijkste risico´s op de werkplek?
  • Wat heeft u als werkgever al georganiseerd op het gebied van explosieveiligheid?
  • Is er al een zoneindeling of een explosieveiligheidsdocument?
  • Is er relevant beeldmateriaal? Wanneer dat niet het geval is, zorgen wij daarvoor.
  • Welke specifieke onderwerpen wilt u in de cursus behandeld zien?

Alle relevante informatie wordt verwerkt in de cursus. Op basis hiervan wordt een toets samengesteld. U weet dus zeker dat uw mensen na het volgen van de cursus op vlieghoogte zijn.

Blended learning

Met de basiscursussen van AtexOnline kunnen uw mensen prima vooruit. Ze weten wat de risico´s zijn en weten hoe hiernaar te handelen. Toch kan het zinvol en prettig zijn om de training te combineren met bijvoorbeeld een practicum. Of een toolbox meeting, waarin medewerkers met elkaar in gesprek gaan over explosieveiligheid. Het kan allemaal. Maar in alle gevallen zijn uw medewerkers met onze e-learning modules van tevoren op vlieghoogte gebracht en staan de neuzen 1 kant op.

Maatwerk en IECEx

De trainingen van AtexOnline zijn gebaseerd op de eindtermen van de IECEx. Dat betekent dat alle, voor deze standaard vereiste onderwerpen worden behandeld. Wilt u weten hoe een online cursus er voor uw medewerkers uitziet? Klik op het tabblad "zo werkt het".