• Maatwerk
  • Stof- én gasexplosies
  • Aantoonbaar resultaat

AtexOnline: E-Learning én Maatwerk. Bel 078-6549502

Basiscursus Atex en explosieveiligheid

Doel

In deze opleiding doet de deelnemer kennis en inzicht op van de achtergrond van explosies, de explosierisico's binnen het eigen bedrijf en de bedrijfsspecifieke maatregelen ter voorkoming van explosiegevaar en is in staat om deze kennis toe te passen in de eigen beroepspraktijk.

Doelgroep

Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in een explosiegevaarlijke omgeving (gas en/of stof).

Inhoud

  • Wet- en regelgeving
  • Ontstekingsbronnen
  • Gevarenbronnen
  • Stof explosieve atmosferen (afhankelijk van de vraag)
  • Gas explosieve atmosferen (afhankelijk van de vraag)
  • Expoliseveilig materieel, zoals explosieveilige verlichting en motoren
  • Zonering
  • Veilig werken in een explosieve atmosfeer

Duur

4 uur

Startniveau

Niveau 1 t/m 4, geen Atex kennis vereist.

Uitvoering

Online via digitale leeromgeving. Eventueel gecombineerd met practicum. De cursus kan desgewenst volledig in een classroom setting worden verzorgd.

Eindtermen

IEC-EC 001